آموزش HTML (قسمت ۶)

آموزش-html-قسمت-۶

در زبان نشانه گذاری HTML گاها نیاز می شود که در یک صفحه که طراحی کرده ایم، مطالب صفحه ای غیر از صفحه فعلی را نمایش دهیم.برای مثال نمایش سایت دیگری در صفحه فعلی که گاها نیاز می شود.برای اینکار می توانیم با استفاده از تگ Iframe این کار را انجام دهیم.Iframe‌ به شما این امکان را می دهد که بتوانید با وارد کردن آدرس (url)‌ یک صفحه، آن را در بخشی از سایت خود نمایش دهید.برای درک بهتر مفهوم این تگ به کد های زیر توجه کنید.

کدهای HTML :

<iframe src="آدرس مورد نظر" width="عرض" height="طول" frameborder="ضخامت حاشیه"></iframe>

تگ iframe دارای چندی مشخصه اصلی می باشد که می توانیم توسط این مشخصه ها، آدرس نمایش - اندازه نمایش - ضخامت حاشیه آن را کنترل کنیم.

برای مثال، در کدهای زیر یک iframe واقعی برای سایت دکتر کد قرار دادم که می تونید مشاهده کنید.

<iframe src="http:\\dr-code.ir" width="350" height="420" frameborder="0"></iframe>

حتی با استفاده از استایل خطی (inline style)‌، برای iframe خود استایل شخصی تعریف کنید تا نسبت به طراحی و نیاز شما باشد.

<iframe style="border:2px solid #E17055;box-shadow:0px 2px 8px black;" src="http:\\dr-code.ir" width="350" height="420" frameborder="0"></iframe>

► قسمت قبلی قسمت بعدی ◄
خودتان امتحان کنید

آموزش های مرتبط :نظرات کاربران

نظر شما؟