آموزش JavaScript (قسمت ۵)

آموزش-javascript-قسمت-۵

در قسمت ۳ آموزش JavaScript با عملگرهای این زبان آشنا شدید و در بین این عملگرها، عملگرهای شرطی و دستوری وجود داشت که در این بخش از آموزش JavaScript قصد دارم نجوه استفاده از این عملگرهای شرطی و دستوری را بهتون بگم.دستورات شرطی در برنامه نویسی کاربر زیادی دارند و زیاد پیش می آید که بخواهیم 2 یا چندین مقدار را باهم مقایسه کنیم و نسبت به درستی یا اشتباه بودن پاسخ آن شرط مقایسه کارمان را دنبال کنیم.در کل ۲ نوع دستور شرطی داریم.

 • if - معمولا برای شرط های 1 یا چند بعدی استفاده می شود به طوری که در 1 دستور شرطی می توانیم چندین عمل مقایسه را انجام دهیم.
 • switch - برای شرط های متوالی استفاده می شود به طوری که باید 1 مقدار را به تعداد زیادی مقایسه کنیم.

در ادامه با مثال های عملی با مفهوم این دستورات بیشتر آشنا خواهید شد.

ساختار شرط if :

if (دستورات مقایسه ای) {
    کدهایی که در صورت صحیح بودن مقایسه ها اجرا خواهند شد
}else{
  کدهایی که در صورت نادرست بودن مقایسه انجام خواهد شد
}

در شرط بالا ما توسط if توانستیم ۱ عمل مقایسه را انجام دهیم، در صورت صحیح بودن مقدار true برگشت داده شده و  کدهای ما اجرا می شوند و در صورت نادرست بودن مقایسه مقدار false برگشت داده می شود و دستورات دوم یعنی بعد از else اجرا می شوند.اگر بخواهیم تعداد متوالی شرط را پشت سر هم تعریف کنیم باید به صورت زیر عمل کنید.

شرط if متوالی else if

if(مقایسه اول){
  کدهای اجرایی مقایسه اول
}else if(مقایسه دوم){
  کدهای اجرایی مقایسه دوم
}else if(مقایسه سوم){
  کدهای اجرایی مقایسه سوم
}else{
  کدهای اجرایی در صورت درست نبودن هیچ کدوم از شرط ها
}

ما با استفاده از else if توانستیم مقایسه های متوالی را پشت سر هم انجام دهیم و نسبت به درستی هر یک از شرط ها کدهای خاصی را اجرا کنیم ولی برای اینکه تعداد زیادی مقایسه پشت سر هم به صورت متوالی انجام دهیم شاید از نظر حجم کد زیاد و سردرگم کننده باشد ولی برای مقایسه های زیاد و متوالی می توانیم از عمل شرطی switch استفاده کنیم که در ادامه به آن اشاره می کنم.

 

ساختار شرط switch

switch (مقدار مقایسه ای) {
  case مقایسه اول:
    کدهای اجرایی مقایسه اول
    break;
  case مقایسه دوم:
    کدهای اجرایی مقایسه دوم
    break;

  default:
    کدهای اجرایی در صورت صحیح نبودن هیچ کدوم از شرط ها
    break;
}

در شرط switch بالا ما متوانیم با استفاده از گرفتن مقدار مقایسه ای در اول شرط یک مقدار ثابت داشته باشیم برای مقایسه های داخل شرط که توسط case ها انجام می شوند و بعد از case کدهای اجرایی ما نوشته می شوند و پس از آن break که به معنی اتمام و شکستن می باشد.یعنی بعد از صحیح بودن شرط و اجرای کدها از شرط خارج شود و بقیه موارد را چک نکند.


► قسمت قبلی قسمت بعدی ◄
خودتان امتحان کنید

آموزش های مرتبط :نظرات کاربران

نظر شما؟